z powrotem do widoku

Dla kogo wazektomia jest interesująca?

Większość mężczyzn, który decydują się na przeprowadzenie zabiegu wazektomii, pozostaje od ponad 10 lat w związku małżeńskim.

Decyzja o przeprowadzeniu zabiegu wazektomii jest w większości przypadków podejmowana po zasięgnięciu podstawowych informacji, dyskusjach i rozmowach z partnerką/żoną.

Wazektomia jest uznawana za bardzo bezpieczną formę antykoncepcji.

Jest ona brana pod uwagę przede wszystkim w następujących przypadkach:

  • para małżeńska podejmuje decyzję, że nie chce mieć już kolejnych dzieci.
  • małżeństwo nie może stosować żadnej inna forma antykoncepcji.
  • ze względu na sytuację zdrowotną żony ciąża nie wchodzi w rachubę i małżonkowie życzą sobie pewnej formy zapobiegania ciąży.

Wazektomia nie jest zalecana, gdy:

  • decyzja o nieposiadaniu większej liczby potomstwa nie jest jeszcze wyraźna.
  • stosunek małżonków względem siebie nie jest dobry lub decyzja o zabiegu wazektomii stanowi jedynie formę zawarcia kompromisu.
  • jedynie jeden z małżonków wyraża chęć przeprowadzenia zabiegu wazektomii, a drugi z małżonków jest stawiany pod presją.
  • mężczyzna jest jeszcze stosunkowo młody i/lub do tej pory był kilka razy żonaty.
  • mężczyzna nie jest żonaty lub jest rozwiedziony.

Na wypadek tego, aby również po przeprowadzeniu wazektomii istniała możliwość posiadania potomka, można zlecić zamrożenie plemników w specjalnych laboratoriach. Plemniki te mogą zostać później użyte do zapłodnienia komórek jajowych.

Zasadniczo obowiązuje zasada, że partnerzy w trakcie rozmowy informacyjnej powinni zostać uświadomieni o długotrwałych oddziaływaniach przeprowadzonego zabiegu wazektomii. Specjalista ds. wazektomii udziela w tym zakresie osobistej porady i wskazuje na wszystkie ważne informacje.

Kontakt do Centrum Wazektomii w Berlinie

Dalsze informacje otrzymają Państwo w Centrum Wazektomii w Berlinie.
Prosimy o ustalenie terminu rozmowy informacyjnej.

T: (030) 120 535 150
F: (030) 42 10 89 48
info@berlin-vasektomie.de