Wazektomia – zabieg

Co dzieje się podczas zabiegu?

Przeprowadzenie zabiegu wazektomii jest nieskomplikowane i odbywa się przy miejscowym znieczuleniu (miejscowe znieczulenie przy mosznie). Spożywanie posiłków i płynów przed operacją jest dozwolone. Przed poddaniem się zabiegowi pacjent musi dokładnie ogolić podbrzusze. Na krótko przed zabiegiem dokonuje się dezynfekcji obszaru poddawanego zabiegowi, a urolog wykonuje kilka zastrzyków w okolicy pachwinowej i moszny. Znieczulenie zaczyna działać po upływie kilku minut. Następnie przeprowadzana jest operacja nasieniowodów po obydwu stronach moszny.

The surgery

Za pomocą nacięcia o długości rzędu 5–10 mm urolog otwiera skórę ponad nasieniowodem. Nasieniowód jest odsłaniany i dochodzi do wycięcia krótkiego odcinka nasieniowodu, ok. 1 - 3 cm. Następnie obydwa końce są elektrycznie obliterowane i zszywane. Droga transportu plemników jest w ten sposób przerwana. Później zakończenia są zagłębiane w różnych warstwach tkanki moszny, a skóra jest zszywana za pomocą wchłanialnej nici. Na zakończenie zakładany jest sterylny opatrunek. Zabieg trwa około 15 minut z jednej strony (łącznie 30 minut). Zabieg ten jest bezbolesny.

Jakie komplikacje i rodzaje ryzyka są związane z tym zabiegiem?

W bardzo rzadkich przypadkach może dojść po wazektomii do wystąpienia krwiaków, obrzęku moszny, zrostów lub infekcji rany. Do zmniejszenia ryzyka tego rodzaju przyczynia się w znacznym zakresie trzymanie operowanej części ciała w pozycji uniesionej oraz jej schładzanie. Bardzo rzadko występują także krwawienia wtórne. Dlatego także radzimy, aby zabieg został przeprowadzony przez doświadczonego urologa.

Po zabiegu wazektomii może dojść w ok. 0,4% przypadków do tzw. „ponownego połączenia nasieniowodów”.
Przyczyną tego stanu rzeczy jest reakcja tkanki.

Co dzieje się po zabiegu?

Przez kilka miesięcy od zabiegu wazektomii (do 12 tygodni) płyn nasienny może zawierać jeszcze zdolne do zapłodnienia plemniki. Z tego też względu należy wówczas stosować dodatkowy środek antykoncepcyjny. W ramach opieki po zabiegu wazektomii przeprowadzane są badania kontrolne, podczas których ejakulat sprawdzany jest pod kątem zawartości zdolnych do zapłodnienia plemników (spermogram). Dodatkowy środek antykoncepcyjny staje się zbędny dopiero wówczas, gdy badanie to wykaże brak obecności zdolnych do zapłodnienia plemników. Wówczas uznaje się także operację za pomyślną. Najczęściej mają miejsce 3 badania kontrolne po wazektomii, które przeprowadzane są w ok. 4-tygodniowych odstępach czasu.

Zdolność pacjenta do pracy powraca po około 2 dniach od zabiegu. W ciągu około 2-3 dni po wazektomii może wystąpić nieznaczny i ciągnący ból. W większości przypadków nie występują jednakże żadne dolegliwości. Przy fachowym przeprowadzeniu zabiegu przez urologa bardzo rzadko dochodzi do wystąpienia krwawień wtórnych lub zaburzeń w zakresie gojenia się ran. W dniu operacji pacjent musi oszczędzać swoje ciało. Uprawianie sportu jest możliwe już po ok. 5-7 dniach od zabiegu.

Kontakt do Centrum Wazektomii w Berlinie

Dalsze informacje otrzymają Państwo w Centrum Wazektomii w Berlinie.
Prosimy o ustalenie terminu rozmowy informacyjnej.

T: (030) 120 535 150
F: (030) 42 10 89 48
info@berlin-vasektomie.de