z powrotem do widoku

Jakie rodzaje ryzyka występują w związku z wazektomią?

Możliwe rodzaje ryzyka związane z wazektomią omawiane są w ramach ogólnego doradztwa.

Istnieje możliwość (bardzo małe prawdopodobieństwo), że jeszcze ok. 8 tygodni po wazektomii w Państwa płynie nasiennym będą nadal obecne plemniki. Może być to związane z tym, że w bardzo rzadkich przypadkach może dojść do przywrócenia płodności mężczyzny i w związku z tym możliwa jest wówczas ponownie ciąża. Z tego też względu ważną rolę odkrywa opieka wtórna sprawowana przez Państwa specjalistę ds. wazektomii.

Powyżej opisany fenomen odbudowania płodności jest bardzo rzadki. Można go wyjaśnić jako samodzielne ponowne przywrócenie połączenia nasieniowodów na skutek niepożądanego kontaktu dwóch zakończeń oddzielonych nasieniowodów. W ten sposób możliwe jest samorzutne przywrócenie płodności. Aby tego uniknąć, zakończenia nasieniowodów są zagłębiane w otaczającą je tkankę. Dlatego też wazektomia stanowi jedną z najbardziej bezpiecznych i wydajnych metod zapobiegania ciąży.

Wazektomia powoduje sterylizację mężczyzny. Należy jednakże w tym miejscu podkreślić, że w celu uniknięcia zachorowania na choroby płciowe (HIV, opryszczka narządów płciowych, kiła) należy nadal używać klasycznych metod antykoncepcji.

Kontakt do Centrum Wazektomii w Berlinie

Dalsze informacje otrzymają Państwo w Centrum Wazektomii w Berlinie.
Prosimy o ustalenie terminu rozmowy informacyjnej.

T: (030) 120 535 150
F: (030) 42 10 89 48
info@berlin-vasektomie.de